Schoolproject

Het vroegtijdig starten met de Nederlandse taal vanaf de eerste kleuterklas, ‘het immersieonderwijs’, is een taalbad (vanaf 5 jaar) dat niet gebaseerd is op vertalen, maar op activiteiten zoals ze in Vlaanderen zouden ervaren, met Nederlandstalige leerkrachten. Dit maakt het mogelijk om zowel de luister-, geheugen-, begrips- en concentratievaardigheden als de articulatie, fonologische en syntactische vaardigheden te trainen. Kinderen worden zo ondergedompeld in een bad van taal en cultuur dat ze beter kunnen begrijpen, wat hun nieuwsgierigheid alleen maar kan vergroten en stimuleren.

Onze prioriteiten

De taal tot leven brengen in verschillende contexten

Wiskundige, artistieke, wetenschappelijke en technologische activiteiten zijn verdeeld onder Frans en Nederlands. Elke activiteit omvat  woordenschat,  specifieke zinsbouw met betrekking tot het thema of de leerstof om zo taalvaardigheden in de 2 talen te verwerven. Zo maakt immersie, naast het leren van Nederlands, het mogelijk om de vreemde taal te gebruiken om leerlingen vragen te laten stellen over hun eigen taal, hun eigen omgeving en de wereld om hen heen. Het leren begrijpen en spreken van de vreemde taal bevordert de ontwikkeling van de mechanismen die inherent zijn aan het leren van talen in het algemeen.

Benader op een interessante manier alle competentiegebieden van het programma via de originele en progressieve ondersteuning

De diversiteit aan tools en organisaties die worden aangeboden, stellen de leerlingen in staat om concrete acties te ondernemen om zijn kennis te ontwikkelen en op te bouwen. Aangepast aan verschillende leersituaties, helpen de materialen leerlingen om de wereld te ontdekken, hun voorstellingen te structureren, concrete experimenten uit te voeren en te valideren. Zelfevaluatie maakt het mogelijk om je bewust te worden van iemands successen en van iemands verantwoordelijkheid in de voortgang van iemands leren. De beoordeling maakt het mogelijk om mogelijke instrumentele stoornissen of leerproblemen op school op te sporen, om een schoolcurriculum te kunnen overwegen dat aan elk van deze aandoeningen is aangepast.

Samenwerken en communiceren met de verschillende stakeholders in het onderwijssysteem

Om het onderwijs van elke leerling te optimaliseren, worden uitwisselingen tussen leerlingen, leraren, management, ouders, inspectie, inrichtende macht, psycho-medico-sociaal centrum, gezondheidsbevorderingscentrum op school…  georganiseerd door middel van communicatieboekjes, de organisatie van info-vergaderingen, projectcommunicatie, informele bijeenkomsten,…

 

Elk kind vooruit helpen in een relationeel, warm, sereen klimaat

Ons doel is met plezier naar school komen. De algemene oriëntatie van de school zal leerlingen helpen om zich te oriënteren in de samenleving. Hiervoor stimuleren we de zin in goed werken, autonomie, verantwoordelijkheid, efficiëntie, zelfvertrouwen, respect voor anderen, geweldloze communicatie, solidariteit…

Al onze acties zullen de leerling in staat stellen om zijn leven op te bouwen, zodat hij kan floreren in de samenleving van morgen.

Opdat elk kind autonoom is en een solide achtergrond heeft voor zijn of haar schooltoekomst:

Zowel taalkundige als culturele vaardigheden en knowhow ontwikkelen door het taalbad

Onze pedagogiek helpt om, met elk kind dat aan ons is toevertrouwd, zijn kennis op te bouwen en hem handvatten te geven om te slagen in onze multiculturele samenleving.  Om dit taalbad zo goed mogelijk te waarborgen, wordt er vanaf de 1e kleuterklas 4 keer per week een les Nederlands onder de vorm van workshops in kleine groepen opgezet. Vanaf de 3de kleuterklas tot het einde van de lagere school:

  • de helft van de cursussen wordt in het Frans gegeven: de nadruk ligt op taalactiviteiten, omdat het leren van het mechanisme van lezen voor het eerst in het Frans wordt ontdekt.
  • de andere helft wordt in het Nederlands georganiseerd: daar worden voornamelijk wiskundige activiteiten ontwikkeld.

thema’s komen in beide talen aan bod om de taal in het Frans en het Nederlands te verrijken.

Ontdekken, experimenteren en manipuleren om de wereld te begrijpen

De voorgestelde activiteiten hebben tot doel de leerling zin te geven om de wereld om zich heen te observeren en te beschrijven in zijn naaste omgeving (in de klaslokalen, de multimediaruimte, de speelplaats of de tuin van de school) of in minder vertrouwde omgevingen (de meerdaagse zeeklassen, de uitstapjes naar de bibliotheek, de boerderij, het park, het museum en de stad, deelname aan shows, sport- en wetenschappelijke activiteiten, uitwisselingen en correspondentie tussen scholen, projecten met respect voor de omgeving …). Deze onderzoeks-, exploitatie- of bewustwordingsactiviteiten, ervaren door middel van motorische, verbale, wiskundige, wetenschappelijke activiteiten, roepen vragen op bij de leerling.  Deze maken het mogelijk om via analyse en onderzoek een rijke uitwisseling tussen leerlingen uit te lokken.

Attitudes en gedrag ontwikkelen van respect, hulp en aandacht voor anderen

Het leren van de regels van samenleven, het benaderen van de regels van veiligheid, samenleven in harmonie, het begrijpen en toegeven van onze verschillen… zijn ervaringen die in de klas en de school worden beleefd.