Kleuterschool

Immersie vanaf de kleuterschool

Onze kleuterschool stelt ludieke en creatieve activiteiten voor, als ook leermiddelen ter ontplooiing van ieder kind. De kinderen ontwikkelen er een goede basis, perfectioneren er hun taalgebruik en ontdekken er stilaan de geschreven taal – die van de cijfers en andere leerdomeinen.

Onze kleuterschool organiseert:

 • een initiatie Nederlands vanaf de 1e kleuterklas: deze nieuwe taal wordt aangeleerd via spelletjes en liedjes gedurende 4 lesuren per week.
 • immersie vanaf de 3e kleuterklas: de kinderen volgen 50% van de lessen in het Nederlands en 50% in het Frans.

Elke klas geniet van 2 uren kleutersport per week

 • Toffe klaslokalen
 • Een speelplaats buiten, een speelplein én een speelzaal binnen (verdeling volgens leeftijd)
 • Een grote sportzaal voorzien van gevarieerd materiaal
 • Een eetzaal (verdeling volgens leeftijd)
 • Een slaapklasje (lokaal ingericht met kleine bedjes)
 • Aangepast sanitair
img-fluid
img-fluid

Wat zijn onze doelstellingen ?

 • De kinderen ontwikkelen zelfstandigheid en zelfontplooiing op cognitief, sociaal en psychomotorisch vlak.
 • De kinderen worden zich bewust van hun mogelijkheden via expressieve activiteiten, socialisatie en een open blik op de wereld.
 • De kinderen gaan spelend leren en probleemoplossend denken. Ze ontwikkelen zo een honger naar nieuwe ontdekkingen.
 • De kinderen perfectioneren de kennis van de Franse taal.
 • De kinderen beleven, via een taalbad, een deel van het leerplan in het Nederlands.  Deze methode laat het ontdekken en begrijpen van een hele nieuwe wereld toe.

Praktijk en activiteiten

 • Leuke activiteiten en leersituaties, onderzoeken en manipuleren
 • Individuele activiteiten, geïnspireerd op Montessori, samenwerkingsprojecten
 • Ontwikkeling van activiteiten aangepast aan elk kind
 • Interactieve activiteiten in klaslokalen die uitgerust zijn met tablets
 • Op ontdekking gaan in het dagelijks leven om te durven praten, te observeren, te begrijpen, zich vragen te stellen, ...
 • Evalueren van het dagelijks werk om zich verder te kunnen ontwikkelen
 • Oudercontacten en - uitwisselingen op regelmatige basis
 • ...

Diverse activiteiten

Wereldoriëntatie, experimenten, bezoek aan het Folkloremuseum, bibliotheekbezoek, realisaties van tentoonstellingen, spektakel met “les Jeunesses Musicales, boswandeling en – ontdekking, activiteiten in het Nederlands tijdens verschillende bezoeken, Brussel, museum voor natuurwetenschappen, boerderijactiviteiten, “cellule environnement”, ……

Lessenuurrooster

’s morgens van 8u30 tot 11u30
’s namiddags van 13u15 tot 16u
op woensdag is er les van 8u30 tot 11u15

Naschoolse opvang

Van 6u30 tot 8u10 en van 16u15 tot 18u.
Tijdens de schoolvakanties van 7u tot 18u.