Lagere school

Immersie in het lager onderwijs

Sinds 2019 kunnen wij onze leerlingen welkom heten in een gloednieuw schoolgebouw. Niet alleen zijn er enkele nieuwe klaslokalen, maar ook een moderne ruime refter en een sterk uitgebreide speelplaats maken nu deel uit van het bestaand complex.

 • Klassen geschikt voor verschillende leerprocessen
 • ICT-lokaal en multimedia in verschillende klassen
 • Ruime speelplaats (met overdekt gedeelte)
 • Moderne refter
 • Gymzaal
img-fluid
img-fluid

Wat zijn onze doelen ?

 • De leerlingen verwerven aan het eind van het 6de leerjaar een functionele taalvaardigheid van het Nederlands als tweede taal.
 • De leerlingen verwerven aan het eind van het 6de leerjaar de nodige competenties van het Frans als moedertaal, zoals verwacht wordt van elke leerling dat deel uitmaakt van het Brussels en Waals Gewest.
 • De leerlingen ontwikkelen aan het eind van het 6de leerjaar een waardering en openheid voor andere culturen.

Praktijk en activiteiten

 • Gebruik van aangepaste hand- en werkboeken.
 • Gebruik van ICT-lokaal en multimedialokaal.
 • Onderzoekend leren in ruime omgeving van de school.
 • Proces- en productevaluatie.
 • Oudercontact verdeeld over schooljaar.
 • ...

Diverse activiteiten

Bezoek aan een museum, bibliotheek en kinderboerderij, uitwisselingsproject met Vlaamse school, uitstap naar Brussel, Gent , bos- of zeeklassen, zwemmen, …

Uurrooster

Lestijd voormiddag: 08u30 tot 12u05
Lestijd namiddag: 13u20 tot 15u40
Lestijd woensdag: 08u30 tot 11u15

Buitenschoolse opvang

Opvang voorzien van 06u30 tot 08u10 en van 16u15 tot 18u00.