CEE Centre Educatif Européen te Moeskroen. Welkom in het Contact FR / NL Doorheen het immersieonderwijs ontwikkelen van vaardigheden en kennis op vlak van taal en cultuur. Immersieschool Meer te weten komen Kleuterschool & Lagere school Ontdekken, experimenteren en inoefenen voor een veelzijdige ontwikkeling. Twee afdelingen Meer te weten komen
Kleuterschool

Onthaalklas tot 3de kleuterklas.

Lees hier meer
flip

Er worden vanaf de 1ste kleuterklas Nederlandse lesjes gegeven en dit al sinds 1990. Vanaf de 3de kleuterklas, volgen de kinderen immersieonderwijs. Immersie werd op onze school gestart in 1998.

Lees hier meer
Lagere school

1ste tot 6de leerjaar.

Lees hier meer
flip

Sinds 1998 krijgen de leerlingen in het CEE onderwijs in de 2 talen. Dit vanaf de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar. Onze leerlingen krijgen 50 % van de lesuren in het Nederlands.

Lees hier meer
Onderwijsteam

Ontdek ons leerkrachtenteam.

Ontdek het team
flip

Gedreven, geëngageerd en enthousiast staat ons team altijd klaar voor uw kinderen.

Ontdek het team

Het Centre Educatif Européen

Wie zij wij?

In het CEE ontvangen we kinderen vanaf 2.5 jaar tot aan het 6de leerjaar.
Onze school is een pionier voor tweetalig onderwijs.

  • Sinds 1990 werden er wekelijks 4 taalinitiatielessen gegeven vanaf de 1ste
  • Sinds 1998 wordt 50% van het curriculum gegeven in de moedertaal Frans en 50% in het Nederlands en dit vanaf de 3de kleuterklas tot het 6de

Vandaag de dag wordt de kennis van één of meerdere vreemde talen hoe langer hoe meer beklemtoond.

img-fluid
whale

Onze pedagogische methode

Voor onze leerlingen

Zich openstellen voor een andere taal en een andere cultuur: door ons immersieonderwijs stellen onze leerlingen zich open om de Nederlandse taal te leren en dit via alle leerdomeinen binnen het curriculum.

Bij ons wordt de zin om bij te leren op een autonome en verstandige manier gestimuleerd.

Tijdens alle activiteiten wordt er aandacht geschonken aan respect voor elkaar, diversiteit en aan de waarden en normen in het dagelijkse leven.

Met behulp van differentiatie en remediëring en voldoende oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen proberen we elk kind zich zo goed mogelijk te laten ontplooien en ontwikkelen.

Onze vestigingen

Het praktische leven van de school

Kleuterschool

Vanaf de onthaalklas tot de 3de kleuterklas.

Leopoldstraat, 40  – 7700 Moeskroen

Schooluren

Voormiddag : 8u30-11u30
Namiddag : 13u15-16u00
Woensdag : 8u30-11u15

Lagere school

Vanaf het 1ste leerjaar tot het 6de leerjaar.

Katoenspinnerijstraat 17 – 7700 Moeskroen 

Schooluren

Voormiddag: 8u30-12u05
Namiddag:13u20-15u40
Woensdag: 8u30-11h15

Ons team

Ontdek ons leerkrachtenteam

Op onze school wordt er nauw samengewerkt tussen de leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, logopedisten en andere externe instanties om zo een optimale schoolloopbaan te bekomen.

img-fluid
Inschrijvingen

Inschrijvingen

U kan ons bereiken via mail of via het onderstaande contactformulier. Uw gegevens zijn vertrouwelijk en zullen niet door derden worden gebruikt.

Inschrijvingsdocument

Laatste nieuws

VANUIT ONZE SCHOOL

Opendeurdag 19 april 2024 de 16h30 à 19h